Díjazás

Ügyvédi tevékenységünk során az ügyvédi munkadíjat fix- és óradíjban, illetve más esetekben meghatározott fix díjban állapítjuk meg.

A nemperes és peres eljárások esetében az ügyvédi munkadíj a perérték meghatározott százalékában kerül megállapításra.

Az adott ügyben előreláthatóan felmerülő költségek és készkiadások mértékéről is előzetesen tájékoztatjuk az ügyfeleinket.

A díjazás minden esetben a megbízási szerződésben kerül rögzítésre.