Szakterületek

Szakterületeink:

Az Ügyvédi Iroda az alábbi szakterületeken áll Ügyfelei rendelkezésére:

Ingatlan jog

Adásvételi és csereszerződések, ajándékozási szerződések, bérleti szerződések, jelzálogszerződések, közös tulajdont megszüntető szerződések szerkesztése, stb.
Ingatlanközvetítő és - forgalmazó cégek jogi képviselete, ingatlan-befektetések jogi kiszolgálása.

Gazdasági jog

A gazdasági élet szereplőinek állandó és teljes körű jogi képviselete. A cégek szervezeti és működési szabályzatának elkészítése, egyéb szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata. Kisebb értékű és jelentős értékű perekben képviselet ellátása.

Munkaügyi perek vitele, munkaügyi

iratok elkészítése a munkaszerződéstől egészen a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó okiratokig.

Polgári jog

A gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések (pl.: Vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, kölcsönszerződés, szállítási szerződés, stb.) és egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése. Peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet, választott bíróság előtti képviselet. Kártérítési igények peren kívüli és perbeli érvényesítése során teljes körű jogi képviselet.

Követelések behajtása jogi úton

Levelezések lebonyolítása, felszólítások megküldése, peren kívüli egyezségek előkészítése, azok megkötése. Elektronikus fizetési meghagyásos (e-FMH) eljárás, végrehajtási eljárásban jogi képviselet.

Csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása, adós cégek jogi képviselete a felszámolási eljárásban, akár a felszámolóval szemben.

Társasági jog – cégalapítás - cégmódosítás

Irodánk társasági szakjogász kollégával vállalja gazdasági társaságok (közkereseti, betéti, korlátolt felelősségű és részvénytársaságok) alapítását rövid határidővel. Utána nézünk annak, hogy az Ön által kiválasztott cégnév szerepel-e már a cégnyilvántartásban).

Ezután tájékoztatjuk a különböző cégformák előnyeiről és hátrányairól.
Segítünk kiválasztani a tevékenységi köröket, megkeresni azok TEÁOR számait.
Felvesszük a cégalapításhoz szükséges adatokat.
Az adatok birtokában elkészítjük az alapításhoz szükséges cégiratokat.
A cég tagjai (tulajdonosai) aláírják az elkészült iratokat. Az iratok aláírása kizárólag személyesen ügyvéd munkatársunk jelenlétében történhet.
Egyszerűsített eljárásban elektronikus úton megküldjük a cégbíróságnak, cégbejegyzés 1 óra alatt!
A cég bejegyzését követően átadjuk Önnek a cég képviselőjét megillető iratokat. Egyidejűleg tájékoztatjuk arról, hogy milyen hatóságok felé kell bejelenteni a cég működésének megkezdését (NAV, KSH, stb.)

A meglévő cégek módosítási eljárása majdnem lépésről-lépésre megegyezik a fent leírt alapítási eljárással, az Ön szempontjából annyi a különbség, hogy rendelkezésünkre kell bocsátania a cég korábban keletkezett iratait.

Vállaljuk gazdasági társaságok változásbejegyzési eljárását, fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseleteinek létrehozását, tőkeemelés és leszállítás bejegyzését, társaságok átalakulását, társaságok megszüntetését. Cégmódosítás, speciális társasági jogi szerződések okiratszerkesztése, gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztés. Beolvadás, összeolvadás, szétválás, kiválás.

Munkajog

Munkaviszony valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozása és megszűntetése, munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése, munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése, képviselet munkaügyi jogvitákban.

Technikai háttér

Az Ügyvédi Irodának rendelkezésére állnak mindazok a technikai eszközök, szoftverek, adatbázis-hozzáférési jogok, amelyek szükségesek lehetnek egy jogügylet biztonságos, kulturált, gyors és költségkímélő lebonyolításához.

Az Iroda szoros együttműködést alakított ki könyvelő-, adótanácsadó cégekkel, így lehetőség van komplex tanácsadói szolgáltatások igénybevételére is.